< Terug naar overzicht

Column Ward Roozenburg GooiWoonNieuws, juli 2016

Ieder kwartaal presenteert de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen de kwartaalcijfers. Met de presentatie van deze cijfers probeert de NVM elk kwartaal een beeld te geven van de marktontwikkelingen in de diverse regio’s. Nederland wordt hiervoor ingedeeld in 76 regio’s waarbij de belangrijkste marktpijlers zijn de prijsontwikkeling en het aantal transacties.

Wat mij steeds meer begon op te vallen bij de presentatie van de cijfers door onze voorzitter, tegenwoordig Ger Jaarsma, waren de grote regionale verschillen. Bij zijn toelichting op de laatste cijfers benadrukte Jaarsma deze verschillen. Sterker nog hij gaf aan dat ze alleen maar groter lijken te worden. Waar in Amsterdam het aanbod volledig lijkt op te drogen, er zijn daar verschillende makelaars die weinig of geen woningen meer in verkoop hebben, zie je het aanbod in Noordoost Groningen eerder toenemen dan afnemen. Ook het aantal transacties en de prijsontwikkeling zie je in deze regio’s sterk achterblijven bij de randstad.

Maar ook als je kijkt naar onze regio (Gooi- en Vechtstreek) zijn er verschillen. In zijn algemeenheid doet onze regio het absoluut goed. We zien een constante prijsstijging en toename in het aantal transactie. Echter de oververhitting zoals die in Amsterdam plaatsvindt, zie je bij ons over het algemeen niet. Wel zijn er zoals ik eerder al zei verschillen. Niet alleen in gebieden maar zeker ook in de prijssegmenten.

Indien u overweegt uw woning te verkopen adviseer ik u dan ook ten zeerste om vroegtijdig met een makelaar in gesprek te gaan. Veelal gaan wij ervan uit in een regio te wonen waar de woningen ‘makkelijk’ verkocht worden. Dit blijkt echter lang niet altijd het geval. Een makelaar kan u over het algemeen een indicatie geven van de verkooptijd en de te verwachten verkoopopbrengst. Hij kent als expert in de regio als geen ander de verschillen per gebied en prijssegment.

Rest mij u allen nog een hele fijne zomer te wensen!

Tot de volgende keer.
Ward Roozenburg