< Terug naar overzicht

Droogkoken

In mijn vorige column ben ik uitgebreid ingegaan op het droogkoken van de woningmarkt. Het aanbod neemt steeds verder af terwijl de vraag steeds verder toe lijkt te nemen. Door die druk op de markt zijn er voor de populaire huizen vaak meerdere belangstellenden. Helaas kunnen we elk huis slechts één keer verkopen. We moeten dan helaas wel eens mensen teleurstellen. Het komt voor dat door deze teleurstelling mensen alsnog een verhoogd voorstel doen hetgeen weer leidt tot irritatie en teleurstelling bij de ‘kopers’.

Het lijkt me dan ook goed om nog eens goed te verduidelijken wat de rechten zijn van de koper en verkoper. Belangrijk is om te weten dat op 1 september 2003 de wet koop onroerende zaken in werking is getreden. Vanaf dit moment heeft een koper drie dagen bedenktijd nadat hij of zij een woning heeft gekocht. In deze wet is ook beschreven dat de koop van een woning door een consument-koper schriftelijk moet worden aangegaan. Voor die tijd kon een koper ook mondeling een woning kopen. Schriftelijk betekent hier dat de koopovereenkomst door beide partijen, dus koper én verkoper, moet zijn ondertekend. Een bevestiging per mail of het toesturen van een concept koopakte geeft de koper dus geen rechten.

Ik kan me goed voorstellen dat deze ingewikkelde materie kan leiden tot onduidelijkheid bij zowel koper als verkoper. Vergeet nooit: vragen staat vrij! De NVM makelaars uit het Gooi kunnen u allen een heldere uitleg geven hierover.

Dus koopt of verkoopt u een woning, juich dan niet te vroeg. Pas na het sluiten van een schriftelijke overeenkomst en het verstrijken van de bedenktijd kan de champagne ontkurkt worden!

Tot de volgende keer,

Ward